Logo Kruczek WebHouse

Zadzwoń Teraz!

+48 725 974 106

Dostępność (Accessibility) w Web Designie: Jak Tworzyć Strony dla Wszystkich.

Dostępność (ang. accessibility) w projektowaniu stron internetowych jest kluczowym elementem, który zapewnia, że wszystkie osoby, niezależnie od swoich możliwości fizycznych, sensorycznych czy poznawczych, mogą korzystać z zasobów internetowych. Włączność i dostępność nie tylko poprawiają użyteczność stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami, ale także dla wszystkich użytkowników. Aby stworzyć strony dostępne dla wszystkich, należy wziąć pod uwagę szereg zasad i najlepszych praktyk, które omówię poniżej.

1. Zrozumienie standardów WCAG

Wytyczne dotyczące Dostępności Treści Internetowych (WCAG) opracowane przez W3C (World Wide Web Consortium) są uznawanymi na całym świecie standardami, które określają, jak uczynić treść cyfrową dostępną. WCAG 2.1 obecnie obejmuje szeroki zakres zaleceń dla tworzenia dostępnych stron internetowych, w tym:

 • Zrozumiałość: Strona powinna być łatwa w obsłudze i zrozumiała dla użytkowników.
 • Operowalność: Elementy interfejsu muszą być operowalne dla każdego, w tym dla osób korzystających z klawiatury lub czytników ekranu.
 • Percepcyjność: Informacje i elementy interfejsu użytkownika muszą być prezentowane w taki sposób, aby użytkownicy mogli je postrzegać.
 • Solidność: Treść musi być solidna na tyle, aby mogła być interpretowana niezawodnie przez szeroki zakres technologii asystujących oraz obecnych i przyszłych przeglądarek.

2. Projektowanie uniwersalne

 • Elastyczne układy: Używaj responsywnego projektowania, aby strona poprawnie wyświetlała się na różnych urządzeniach i rozdzielczościach.
 • Kontrola nad rozmiarem tekstu: Zapewnij możliwość zmiany rozmiaru tekstu bez utraty funkcjonalności strony.
 • Wystarczający kontrast: Tekst powinien mieć wystarczający kontrast względem tła, aby był czytelny dla osób z zaburzeniami widzenia, w tym daltonistów.

3. Ułatwienia nawigacji

 • Klawiatura: Upewnij się, że wszystkie interakcje mogą być wykonane za pomocą klawiatury.
 • Nawigacja: Ułatw nawigację poprzez zastosowanie nagłówków, list, linków i innych elementów strukturalnych, aby ułatwić poruszanie się po treści.
 • Skip links (linki pomijające): Wprowadź linki umożliwiające pominięcie nawigacji i bezpośrednie przejście do głównej treści strony.

4. Użycie ARIA (Accessible Rich Internet Applications)

 • Role i właściwości ARIA: Używaj specyfikacji ARIA, aby dodać dodatkowe informacje o elementach interaktywnych, szczególnie tam, gdzie HTML nie zapewnia wystarczających informacji o roli elementu.

5. Testowanie dostępności

 • Automatyczne narzędzia testujące: Użyj narzędzi, takich jak Lighthouse, axe, lub WAVE, aby zidentyfikować problemy z dostępnością.
 • Testy z użytkownikami: Przeprowadź testy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, aby zrozumieć, jak naprawdę korzystają z Twojej strony.
 • Konsultacje z ekspertami: Rozważ współpracę z ekspertami ds. dostępności, aby upewnić się, że Twoje rozwiązania są skuteczne.

6. Stała edukacja i aktualizacja

 • Śledź zmiany w standardach: Dostępność to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, a standardy i najlepsze praktyki są regularnie aktualizowane.
 • Szkolenie zespołu: Inwestuj w szkolenia dla swojego zespołu projektowego, programistów i twórców treści, aby podnieść świadomość i umiejętności w zakresie tworzenia dostępnych treści.

Tworzenie dostępnych stron internetowych to nie tylko obowiązek prawny w wielu jurysdykcjach, ale także etyczny imperatyw, który zapewnia równy dostęp do informacji i usług online. Poprzez stosowanie się do wytycznych WCAG i najlepszych praktyk, możemy uczynić internet bardziej inkluzywnym miejscem dla wszystkich.